En anrik slottsmiljö

Miljön kring Södertuna Slott utanför Gnesta är fylld av lämningar från olika tider i Sveriges historia. Lämningar ända från järnåldern har hittats, men troligen bodde folk här ännu tidigare. Naturen med många sjöar och skyddande vikar och holmar gjorde platsen till lämplig boplats. Genom åren och historien har många intriger utspelat sig runt Södertuna Slott och ägarna har vart många. Från början, på 1300-talet, var Södertuna Slott en sätesgård som under 1700-talet började förvandlas till slottet Södertuna. Med några justeringar under årens lopp, som upprustningar och moderniseringar, har Södertuna Slott blivit vad det är idag.

Medeltid

På 1300-talet började det svenska riket ta form och här vid Frösjöns strand grundades en sätesgård, som vid denna tid kallades Wad, efter det vadställe som fanns i trakten. Den förste kände ägaren var riddaren Karl Niklisson Färla, som vi kanske minns bäst för hans våldsamma död.

År 1381 blev Färla dräpt av dåtidens rikaste man, riksdrotsen Bo Jonsson Grip, mitt framför högaltaret i Franciskaner-kyrkan (nuvarande Riddarholmskyrkan) i Stockholm. Grip kastade skulden på den dräpte, fick inget straff, och fick då också överta alla Färlas gårdar. Under 1400-talet fick släkten dock tillbaka Wad igen.

Den medeltida gården hade tjocka murar och låg väl skyddad ute på en holme. Som många andra stormäns gårdar under denna rätt våldsamma tid fungerade den både som försvarsanläggning och gård. Men, som dråpet på Färla visar, hjälpte inte ens tjocka murar mot alla faror.

På 1300-talet hade kristendomen fått ordentligt fotfäste i Sverige och sägner säger att det funnits ett munkkloster här på platsen. Vem vet, kanske gömmer slottets tjocka källarmurar lämningar av en frommare historia än stormännens intriger. I slottets källare fanns underjordiska, hemliga gångar från medeltiden. Ni kan själva väcka historien till liv genom att klä er som munkar och äta kvällsvard i det som idag är vår vinkällare.

SöDet historiska Södertuna Slott utanför Gnestadertuna Slott utanför Gnesta

1600-talet

Vi gör ett raskt hopp i tiden fram till 1600-talet. Det 30-åriga kriget rasar och alla pengar kronan får in går till att försörja de stora arméerna. Många adelsmän får därför gårdar som betalning för deras insatser under krigen.

År 1646, när drottning Kristina regerar, byter Claes Stiernsköld till sig Wad från kronan. Familjen ägde också gården Tuna, ett par kilometer därifrån, och den fick namnet Norrtuna och Wad fick namnet Södertuna.

Efter Claes Stiernsköld död år 1665 tillfaller gården hans måg Gustaf Adolf Sparre som redan år 1676 säljer den vidare till landshövdingen och friherren Erik Lovisin. I hans släkt fanns gården i drygt ett sekel.

 

1700-talet

Under denna tid förvandlades den gamla medeltidsgården till 1700-talsslottet Södertuna. Ni kan själva uppleva 1700-talsatmosfären genom att ställa till med en riktig slottsbal.

Dagens huvudbyggnad är till stora delar det slott som släkten Lovisin skapade, med några justeringar under årens lopp, bl.a. under 1820-talet, och sedan under Ebba von Hallwyls epok som börjar 1891.

Ebba von Hallwyl fick Södertuna Slott som gåva av sin generösa mormor Johanna Kempe. Ebba var vid denna tidpunkt gift med löjtnant Willhelm von Eckermann. Paret anlitade arkitekten Isac Gustav Clason som moderniserade både inom- och utomhus. Pilastrar och festoner tillkom liksom barocklanterninen på taket. De pampiga rokokodörrarna, med Ebbas och Willhelms släktvapen tillkom också.

De stora gårdarna fungerade som företag och eftersom Wilhelm ofta arbetade för Drottning Viktoria och tillbringade mycket av sin tid utomlands var det Ebba som hade största ansvaret för verksamheten. Slottets arbetare och arrendatorer fick sina bostäder upprustade och till djuren byggdes stall och ladugårdar. Titta gärna närmare på stallet med en temafest, där ni kan avnjuta en härlig grillbuffé och sitta ned i spiltorna vid rödrutiga dukar.

 

Södertuna Slott idag

En avstyckning skedde år 1985 då familjen von Eckermann sålde slottet med tillhörande park. Egendomen ägs sedan dess av Södertuna Konferensslott AB. Ägarkonstellationen har ändrats genom åren. Nuvarande ägare, sedan 2007, är familjen Åström. Familjen Åström äger även Dufweholms Herrgård i Katrineholm och Gripsholms Värdshus i Mariefred, som tillsammans med Södertuna Slott ingår i Svenska Kulturpärlor.

Generic filters
Exact matches only
Om oss
Hitta hit
Kontakt
En del av Svenska Kulturpärlor